กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs

Interview with Radio Thailand FM 92.5 MHz on "Thailand's First Woman Candidate to the International Law Commission (ILC) for the term 2023-2027", 16 September 2021
นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการ “บันทึกสถานการณ์” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz หัวข้อ ผู้สมัครสตรีคนแรกของไทยในการเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission - ILC) วาระปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  


Interview with Radio Thailand FM 92.5 MHz on "Thailand and CPTPP", 10 June 2021
Watch the Interview here (from minute 30:00)


Interviews with the NBT World (National Broadcasting Services of Thailand), 2021 


Introduction of Dr. Vilawan Mangklatanakul as Thailand's cadidate for the ILC, 2021
National Television: Introduction to Public International Law for the General Public, 2021


Ministry of Foreign Affairs' Broadcast on Thailand's ILC Candidacy, 2021


Thai Culture and Economy Promotion: Thai Fest, 2019


Border Visits, 2019


Academic Lectures on International Investment Law, 2020


International Investment and Alternative Dispute Resolution Conference, 2010

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับมีคำแปลภาษาไทย)

ASEAN Charter
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
UN Charter
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
Vienna Convention on Consular Relations (VCCR)
Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR)

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับไม่มีคำแปลภาษาไทย)

Agreement Establishing the World Trade Organization 1994
Agreement For the Implementation of Provisions of the UN Convention on the Law of the Sea (Fish Stocks) 1995
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses 1997
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons 1973
Convention Suppression Unlawful Acts Against Safety Civil Aviation 1971
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999
International Convention on Economic Social and Cultural rights 1966
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965
State Immunity Act 1978
Statute of the International Court of Justice 1945
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1967
UN Convention on Jurisdictional Immunities 2004
Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties 1978
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969