กรอบความร่วมมือในการบริหารจัดการแม่นํ้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารจัดการแม่นํ้าระหว่างประเทศ ตัวอย่างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการนํ้าในระดับภูมิภาคอื่น และกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง

กรอบความร่วมมือในการบริหารจัดการแม่นํ้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารจัดการแม่นํ้าระหว่างประเทศ ตัวอย่างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการนํ้าในระดับภูมิภาคอื่น และกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ธ.ค. 2565

| 654 view

เอกสารประกอบ

กรอบความร่วมมือในการบริหารจัดการแม่นํ้าระหว่างประเทศ.pdf