พันธกิจ

  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
------

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
มีภารกิจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สนธิสัญญาเเละเรื่องเขตแดนของประเทศ รวมทั้งประมวลศึกษา
วิจัย ติตตาม วิเคราะห์เเนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ
ในกรอบองค์การสหประชาชาติ เเละองค์กรระหว่างประเทศ

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
งานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) สำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2566

24 พ.ย. 2566

ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหประชาชาติจัดการฝึกอบรมฯ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2566

17 พ.ย. 2566

รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมของสมาคมกฎหมายอาเซียน

14 พ.ย. 2566

ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

14 พ.ย. 2566

การประชุมประจำปีขององค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา สมัยที่ ๖๑ (61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization: AALCO)

3 พ.ย. 2566

อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์กฎหมายระหว่างประเทศของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 78 (คณะกรรมการหก)

3 พ.ย. 2566

ดูทั้งหมด