ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2566

| 481 view

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (นายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ในฐานะกรรมการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ในฐานะประธานกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยเป็นประธานการประชุมฯ

การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของรัฐบาลปัจจุบัน โดยประธานการประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญของแม่น้ำโขงต่อประชาชนไทยตามริมฝั่งแม่น้ำ และลำน้ำสาขา กระทรวงการต่างประเทศมีผู้แทนจากสองกรมเข้าร่วมได้แก่ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กรมสนธิสัญญาและกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องแม่น้ำโขงเพราะการใช้น้ำอย่างเป็นธรรมและเรื่องเขตแดนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ

* * * * * * * * * *

กลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ