งานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) สำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2566

งานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) สำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2566

| 426 view

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ในนามรัฐบาลไทย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) สำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2566 จาก 21 ประเทศ ณ โรงแรมพระยาพลาสโซ โดยมีนายพรหมเมศ พหลพลพยุหเสนา เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วม ทั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการแกะสลักผลไม้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ