งานเขตแดนกับหอจดหมายเหตุ หนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงการต่างประเทศที่น่าทึ่งคือ งานเขตแดน ซึ่งกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย โดยกองเขตแดนเป็นผู้ดำเนินการ

งานเขตแดนกับหอจดหมายเหตุ หนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงการต่างประเทศที่น่าทึ่งคือ งานเขตแดน ซึ่งกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย โดยกองเขตแดนเป็นผู้ดำเนินการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ธ.ค. 2565

| 472 view

เอกสารประกอบ

งานเขตแดนกับหอจดหมายเหตุ.pdf