ประกาศช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนธิสัญญาเเละกฎหมาย

ประกาศช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนธิสัญญาเเละกฎหมาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2566

| 503 view

เอกสารประกอบ

คำสั่งกรมสนธิสัญญาเเละกฎหมายเรื่องการติดต่อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ประกาศกรมสนธิสัญญาเรื่องช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf