รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมของสมาคมกฎหมายอาเซียน

รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมของสมาคมกฎหมายอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2566

| 621 view

นายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และเจ้าหน้าที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ร่วมในคณะผู้แทนไทยซึ่งมีนางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกาเป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรขงสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ ๔๔ และการประชุมกฎหมายอาเซียนภายใต้หัวข้อ “ASEAN Tapestry – Our Pride” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายระหว่างนักกฎหมายระดับสูงจากหลากหลายวิชาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด และศาสตราจารย์ทางกฎหมาย รวมทั้งทนายความและอนุญาโตตุลาการ

ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมข้างต้น เจ้าหน้าที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้ร่วมดำเนินรายการในหัวข้อการคุ้มครองชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Marginalised Heritage) รวมทั้งได้นำเสนอพัฒนาการทางกฎหมายของไทยและแลกเปลี่ยนความเห็นในหลายประเด็น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างกว้างขวาง อาทิ (๑) กฎหมายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง (๒) กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การยกร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายปกครองต่อคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และ (๓) วิชาชีพกฎหมายในภาคเอกชนในภูมิภาค และงานทนายความในประเทศไทย

* * * * * * * *

กลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศ
พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ