ประกาศรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานเหมาบริการ ตำเหหน่งนักวิจัยเขตเเดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

15 พ.ค. 2566

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำเเหน่งบรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

22 พ.ย. 2565

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ขยายระยะเวลาสำหรับการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยด้านกฎหมายทะเล สิ่งแวดล้อมทางทะเล และทรัพยากรทางทะเล๒๕๖๔

21 พ.ย. 2565

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการระงับข้อพิพาททางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ๒๕๖๔

21 พ.ย. 2565

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยด้านกฎหมายทะเล สิ่งแวดล้อมทางทะเล และทรัพยากรทางทะเล๒๕๖๔

21 พ.ย. 2565

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ๒๕๖๔

21 พ.ย. 2565

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยเขตแดน และพนักงานประสานงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

15 พ.ย. 2565

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

15 พ.ย. 2565

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิจัยและ/หรือ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

15 พ.ย. 2565