พันธกิจ

  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
------

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
มีภารกิจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สนธิสัญญาเเละเรื่องเขตแดนของประเทศ รวมทั้งประมวลศึกษา
วิจัย ติตตาม วิเคราะห์เเนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ
ในกรอบองค์การสหประชาชาติ เเละองค์กรระหว่างประเทศ

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน ๓ ภายใต้ UNCITRAL ผลักดันการปฏิรูปกลไก ISDS

11 เม.ย. 2567

การประชุมระหว่างสมัย (resumed session) ของการประชุมคณะกรรมการ 6 ของสหประชาชาติ สมัยที่ 78

10 เม.ย. 2567

การลงนามความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement: HCA) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI)

2 เม.ย. 2567

ความชัดเจนของเส้นเขตแดน เพื่อการพัฒนาและสร้างความเชื่อมโยงในพื้นที่

27 มี.ค. 2567

การประชุม 7th Substantive Session of the Open-Ended Working Group (OEWG) on security of and in the use of information and communications technolgies 2021-2025

14 มี.ค. 2567

นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาดูงานของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

9 ก.พ. 2567

ดูทั้งหมด